slide 1 slide 2 slide 3

Wynajem krótko i długoterminowy koparko-ładowarki CASE 695 z młotem hydraulicznym

SOLIDONOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
TERMINOWOŚĆ
PROFESJONALIZM

RODZAJE USŁUG

Wynajem krótko i długoterminowy koparko-ładowarki CASE 695

z kompletem łyżek koparkowych, młotem hydraulicznym i obsługą operatorską

Wynajem koparko-ładowarki z wywrotką

Usługi brukarskie

Usługi koparko-ładowarką CASE 695 SR2, prace ziemne:

Zakres oferowanych usług to m.in.:

 

– wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągowe i elektryczne, wykopy pod szamba, przydomowe oczyszczalnie biologiczne,

– wykopy pod sieci kanalizacyjne wraz z montażem,

– kopanie zbiorników wodnych (stawów),

– zdejmowanie warstwy humusu(zebranie warstwy gleby organicznej do warstwy nośnej tj. ok. 40cm, nie nadającej się pod budowę), zasypki ław fundamentowych (zasypanie najczęściej piaskiem poziomych belek żelbetowych stanowiących oparcie konstrukcji na gruncie)

- roboty ziemne związane z kopaniem i odmulaniem rowów melioracyjnych, tworzeniem nowych cieków wodnych (rowów melioracyjnych)

– wyrównywaniem terenu, plantowanie, niwelowanie dna i skarp rowu, plantowanie korony drogi

– usuwaniem kamieni, wyrywanie korzeni drzew

– załadunki materiałów sypkich(ziemi, piasku) oraz gruzu wraz z utylizacja tj. wywozem

– załadunek i rozładunek palet

– usuwanie starych ogrodzeń razem z fundamentami

– korytowanie ziemi pod kostkę brukową

– budowa parkingów utwardzonych gruzem/kruszywem mineralnym

– usługi porządkowe związane z wywozem ziemi i gruzu.

Usługi młotem hydraulicznym ATLAS COPCO zamontowanym na ramieniu koparko-ładowarki tj.:

– wyburzenia konstrukcji betonowych

– rozbiórki budynków do maksymalnie 7 metrów wysokości

– rozkuwanie posadzek betonowych wewnątrz budynków, hal magazynowych i produkcyjnych oraz na zewnątrz

– rozkuwanie starych fundamentów, stóp.

Usługi odśnieżania i wywożenia śniegu w okresie zimowym:

– odśnieżanie posesji, chodników, parkingów

– odśnieżanie dróg

– wywóz śniegu.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA IBERLE
Piotr Iberle

ul. Jaśminowa 2
39-432 Gorzyce

tel. : 605 956 091

email: iberle@wp.pl
wwww: iberle.eu

NIP: 8671968336

Copyright © 2014 F.H.U. IBERLE